Pique bottes

Pique bottes Riman

Pique botte - option rehausse

Gamme PBR
Pique botte Riman PB2R 30.4

Pique botte / utilisation intensive

Gamme PB2R
Pique botte à largeur réglable Riman

Pique botte polyvalent toutes bottes

Gamme PBAF